کودکان

هوش هیجانی در کودکان

موسسه مادر و کودک مهر من پرورش هوش هیجانی در کودکان تعریف هوش هیجانی دوره رشد و تاب آوری در بحران منظور از هوش هیجانی چیست و چگونه می شود هوش هیجانی کودکان را افزایش داد؟  هوش هیجانی که از آن به هوش عاطفی یا هوش اجتماعی نیز یاد می‌شود، عبارت است از شناخت و …

هوش هیجانی در کودکان ادامه »

کودکان ۴ تا ۵ ساله در مهر من

تخلیه هیجانی + رشد جسمی حرکتی + آموزش‌های پایه + تقویت حواس پنج‌گانه + رشد شناختی + تقویت مهارت‌های فردی + جداسازی امن + تقویت مهارت گروهی + شناخت احساسات + بیان احساسات + کنترل احساسات + قوانین + حل مساله فرض بر این است که کودکان تمام دوره‌های مقدماتی، ابتدایی و متوسطه را در …

کودکان ۴ تا ۵ ساله در مهر من ادامه »