۱۰۱ – احساسات

سلاااااام مامان ها و بچه های گل😍😍
خیلی خوش آمدین ❤️❤️

 

🌹🌹🌹🌹🌹احساسات🌹🌹🌹🌹🌹

 

هووووووش زندگی منتظر تا به شما تمرین هایی ارائه بده
تمرین هایی که با جدیدترین متدها بر اساس تئوری انتخاب
اینجا میخواهیم یاد بگیریم خوشبختی انتخاب خودمان است 😍

پس آماده بشید و پیش به سوی تمرین‌های احساسات که مهمترین اصل زندگی ما هست، بریم.
شادی رو انتخاب کنیم و بسوی خوشبختی حرکت کنیم 😍😍

 

همگی ما رفتارهایی را در طول روز انجام میدهیم 👇

رفتارهایی که باعث می‌شود ما را به خواسته‌هایمان برساند😉

خواسته ما از احساساتمان داشتن احساس خوب، شادی و خوشحالی است😊

احساس غم، ترس، خشم، شادی و …. در وجود همه انسان‌هاست 😔😱😡

فقط تفاوت هایی باهمدیگه دارن: 😳
۱_تفاوت در اندازه احساسات
۲_تفاوت در بروز احساسات
۳_تفاوت در موقعیت احساسات

رفتار کلی ما مانند یک ماشین است🚗
ماشین با چهار چرخ

دو چرخ جلو:
۱_فکر
۲_عمل
دوچرخ عقب:
۱_فیزیولوژی
۲_احساسات

 

چرخ احساسات چرخی است که به صورت غیر مستقیم و بسیار قوی تاثیر بر روی فکر و عمل ما دارد.

 

محتوای درس